حضور و معرفی پلتفرم بینایی ماشین بینا اکسپرتز در سومین نشست کارگروه هوش مصنوعی انجمن مدیریت کیفیت ایران

آقای عرفان واحدی نماینده شرکت هوشمند سازان بینا در خصوص معرفی شرکت بینا و پلتفرم طراحی شده با عنوان بینایی ماشین بینا اکسپرتز پرداختند.

حضور و معرفی پلتفرم بینایی ماشین بینا اکسپرتز در سومین نشست کارگروه هوش مصنوعی انجمن مدیریت کیفیت ایران
حضور و معرفی پلتفرم بینایی ماشین بینا اکسپرتز در سومین نشست کارگروه هوش مصنوعی انجمن مدیریت کیفیت ایران

معرفی پلتفرم بینایی ماشین بینا اکسپرتز در سومین نشست کارگروه هوش مصنوعی و با حضور آقای مهندس فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران و در جمعی از متخصصین این حوزه با هدف نیازسنجی هوش مصنوعی در صنایع به ویژه مدیریت کیفیت و کاربرد آن 17 اردیبهشت 1403 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران صورت پذیرفت.

آقای مهندس فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
آقای مهندس فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران

معرفی پلتفرم بینایی ماشین بینا اکسپرتز در سومین نشست کارگروه هوش مصنوعی انجمن مدیریت کیفیت ایران

آقای مهندس فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، طی صحبت های ابتدایی جلسه به فعالیت های کارگروه پرداخته و به نیاز سنجی هوش مصنوعی در صنایع مدیریت کیفیت اشاره کردند. در ابتدا اهداف کارگروه و برنامه های راهبردی به طور مشخص بیان شد که در  ادامه آمده است:

1-            سنجش سطح صنایع از هوش مصنوعی از طریق نظرسنجی و پرسش نامه

2-            جلسات توجیهی و آموزشی برای اعضای انجمن برای درک وشناخت صنایع از هوش مصنوعی

3-            ارائه مباحث نظری هوش مصنوعی

4-            ارائه نیازهای صنایع بر اساس موضوع هوش مصنوعی

5-            رفع نیاز صنایع با هدف ترویج هوش مصنوعی

آقای مهندس انتصاریان در ادامه صحبت ها به معرفی اولیه شرکت بینا پرداختند. ورود شرکت به حوزه هوش مصنوعی در سال 1399، طی  4 سال کار روی هوش مصنوعی و تعریف پروژه پلتفرم بینایی ماشین بینا اکسپرتز و با صرف هزینه یک میلیون دلاری در ایران و کانادا صورت پذیرفت؛ اکنون وارد فاز جدیدی از فعالیت خود شده است که در حوزه صنعت نتیجه بخش بوده است. البته مراحل آزمایشی را پیموده تا به سودآوری برسد. اکنون وارد چرخه عرضه شده است.

آقای انتصاریان در ادامه به کاربرد موارد زیاد هوش مصنوعی در صنعت اشاره کردند. به عنوان مثال در حوزه تجارت، امنیت و حوزه نظامی و کیفیت زندگی مردم تاثیر گذار بوده است.

 همچنین ایشان اشاره کرده اند که تکنولوژی هوش مصنوعی در جهان رشد و پیشرفت خوبی داشته است مانند ماشین های خودران و موارد دیگر که جامعه امروز ایران از دنیا فاصله دارد. در این رابطه به نکات مهمی پرداخته شد:

1-            پلتفرم های موجود در سطوح متفاوتی هستند.

2-            تعدادی از پلتفرم ها به عنوان پلتفرم مادر هستند

3-            تمرکز بینا اکسپرتز روی پلتفرم مادر بوده است.

4-            این کار باید در حوزه گسترده تری انجام شود.

دلیل استفاده از پلتفرم مادر این است که نیاز نباشد کاربر از ابتدا شروع به انجام تمام 88مراحل و روال ساخت مدل هوش مصنوعی کند. برای محقق شدن این هدف نیاز به شناخت لایه های هوش مصنوعی داریم. این لایه های شامل 4 لایه به شر زیر است:

1-            لایه نرم افزاری پلتفرم مادر

2-            لایه نرم افزاری عملیاتی و ساخت اپلیکشن ها

3-            لایه تبدیل اپلیکیشن به فعالیت مکانیکی در صنعت

4-            لایه ورود به حوزه استفاده در صنایع مختلف

آقای مهندس در ادامه اشاره و تشریح این چهار لایه، انجمن مدیریت کیفیت ایران را به عنوان حلقه اتصال این 4 گروه  برشمردند و این فضا را برای ایجاد اتصال، معرفی و دعوت از صنایع برای ابراز نیاز و خدمات دانستند.

در ادامه آقای حیدری دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به برنامه صورت گرفته در حوزه ترویج و برگزاری دوره های آموزشی هوش مصنوعی در انجمن را مطرح کردند و تهیه برنامه ای راهبردی بلند مدت و کوتاه مدت در راستای اجرای فعالیت های کارگروه هوش مصنوعی را از اعضای کارگروه درخواست داشتند.

در همین راستا آقای دکتر سلماسی دبیرکارگروه هوش مصنوعی انجمن مدیریت کیفیت ایران به تشریح برنامه ها و فعالیت هایی که با اعضای کارگروه داشتند و تهیه برنامه برای اجرایی نمودن آن مطرح کردند.

آقای عرفان واحدی نماینده شرکت هوشمند سازان بینا در خصوص معرفی شرکت بینا و پلتفرم طراحی شده با عنوان بینایی ماشین بینا اکسپرتز پرداختند.
آقای عرفان واحدی نماینده شرکت هوشمند سازان بینا در خصوص معرفی شرکت بینا و پلتفرم طراحی شده با عنوان بینایی ماشین بینا اکسپرتز پرداختند.

به عنوان حسن ختام این جلسه، آقای عرفان واحدی نماینده شرکت هوشمند سازان بینا در خصوص معرفی شرکت بینا و پلتفرم طراحی شده با عنوان بینایی ماشین بینا اکسپرتز پرداختند. برای کسب اطلاعات تکمیلی به معرفی پلتفرم بینایی ماشین بینا مراجعه کنید.

همچنین پس از بحث و بررسی و بیان دیدگاه ها و نظرات اعضای کارگروه مقرر شد:

1-            برنامه اجرایی کارگروه هوش مصنوعی توسط دبیر کارگروه تهیه شود.

2-            از طریق رسانه های موجود در انجمن  به ترویج استفاده از هوش مصنوعی در صنایع مختلف اقدام شود.

3-            سمینارهای تخصصی در کاربرد هوش مصنوعی در صنایع مختلف برگزار شود.

آقای عرفان واحدی نماینده شرکت هوشمند سازان بینا در خصوص معرفی شرکت بینا و پلتفرم طراحی شده با عنوان بینایی ماشین بینا اکسپرتز پرداختند.
آقای عرفان واحدی نماینده شرکت هوشمند سازان بینا در خصوص معرفی شرکت بینا و پلتفرم طراحی شده با عنوان بینایی ماشین بینا اکسپرتز پرداختند.