نحوه ترسیم نمودار توزیع برچسب‌ها بر اساس اندازه نسبی آن‌ها نسبت به تصویر در بینا اکسپرتز

برای ایجاد یک نمودار ساده از توزیع برچسب‌ها بر اساس اندازه نسبی آن‌ها نسبت به تصویر، مراحلی دارد.

نحوه ترسیم نمودار توزیع برچسب‌ها بر اساس اندازه نسبی آن‌ها نسبت به تصویر در بینا اکسپرتز
نحوه ترسیم نمودار توزیع برچسب‌ها بر اساس اندازه نسبی آن‌ها نسبت به تصویر در بینا اکسپرتز

برای ایجاد یک نمودار ساده از توزیع برچسب‌ها بر اساس اندازه نسبی آن‌ها نسبت به تصویر، مراحل زیر را دنبال کنید:

1.       محاسبه اندازه برچسب‌ها: اندازه هر برچسب را نسبت به تصویر مربوطه تعیین کنید. این اندازه می‌تواند از نظر مساحت، ابعاد جعبه محصورکننده یا هر معیار مرتبط دیگری اندازه‌گیری شود.

2.      رسم هیستوگرام یا نمودار میله‌ای: یک هیستوگرام یا نمودار میله‌ای ایجاد کنید تا توزیع اندازه‌های برچسب‌ها را نمایش دهد. هر میله نمایانگر یک بازه از اندازه‌های برچسب‌ها است و ارتفاع میله نشان‌دهنده تعداد برچسب‌هایی است که در آن بازه قرار می‌گیرند.

3.     افزودن برچسب‌ها و عنوان‌ها: محورها را برچسب‌گذاری کنید و عنوانی برای نمودار قرار دهید تا به وضوح مشخص شود نمودار چه چیزی را نمایش می‌دهد.

ترسیم نمودار توزیع اندازه برچسب‌ها نسبت به تصویر در بینا اکسپرتز
ترسیم نمودار توزیع اندازه برچسب‌ها نسبت به تصویر در بینا اکسپرتز

 

با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید توزیع اندازه‌های برچسب‌ها را نسبت به تصاویر مربوطه به طور مؤثری نمایش دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، شروع به کار و آشنایی با اجزای بینایی کامپیوتر موجود در پلتفرم بینا اکسپرتز، به  https://binaexperts.com  مراجعه کنید.