آشنایی با تنسوربورد (TensorBoard) در بینا اکسپرتز

تنسوربورد ابزارها و امکانات بصری لازم برای آزمایشات یادگیری ماشین را فراهم می‌کند

آشنایی با تنسوربورد(TensorBoard) در بینا اکسپرتز
آشنایی با تنسوربورد(TensorBoard) در بینا اکسپرتز

تنسوربورد ابزارها و امکانات بصری لازم برای آزمایشات یادگیری ماشین را فراهم می‌کند:

 

·         ردیابی و تجسم معیارهایی مانند هزینه و دقت.

·         تجسم نمودار مدل، شامل عملیات و لایه‌ها.

·         مشاهده هیستوگرام‌های وزن‌ها، بایاس‌ها یا سایر تنسورها در طول زمان.

·         تجسم تعبیه‌ها به فضای ابعادی پایین‌تر.

·         نمایش داده‌های تصویری، متنی و صوتی.

·         پروفایل‌سازی برنامه‌های تنسورفلو.

·         و بسیاری امکانات دیگر.

 

ردیابی و تجسم معیارها در تنسوربورد، می‌توانید معیارهای کلیدی مدل خود مانند هزینه و دقت را ردیابی کنید. این قابلیت به شما امکان می‌دهد تا عملکرد مدل خود را در طی زمان مشاهده و تحلیل کنید.

تجسم نمودار مدل تنسوربورد امکان تجسم نمودار مدل شامل عملیات و لایه‌ها را فراهم می‌کند. این قابلیت به شما کمک می‌کند تا ساختار مدل خود را بهتر درک کرده و به بهینه‌سازی آن بپردازید.

مشاهده هیستوگرام‌ها با استفاده از تنسوربورد، می‌توانید هیستوگرام‌های وزن‌ها، بایاس‌ها یا سایر تنسورها را در طول زمان مشاهده کنید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا تغییرات پارامترهای مدل خود را پیگیری کنید.

تجسم تعبیه‌ها تنسوربورد قابلیت تجسم تعبیه‌ها به فضای ابعادی پایین‌تر را دارد. این ویژگی به شما کمک می‌کند تا روابط پیچیده بین داده‌ها را به صورت بصری مشاهده کنید.

نمایش داده‌های چندرسانه‌ای تنسوربورد امکان نمایش داده‌های تصویری، متنی و صوتی را نیز دارد. این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا داده‌های ورودی و خروجی مدل خود را به صورت بصری بررسی کنید.

پروفایل‌سازی برنامه‌های تنسورفلو تنسوربورد ابزارهای پروفایل‌سازی را نیز فراهم می‌کند که به شما کمک می‌کند تا عملکرد برنامه‌های تنسورفلو خود را تحلیل و بهینه‌سازی کنید.

و بسیاری امکانات دیگر که استفاده از تنسوربورد را برای توسعه‌دهندگان و محققان یادگیری ماشین ضروری می‌سازد.

تنسوربورد ابزارها و امکانات بصری لازم برای آزمایشات یادگیری ماشین را فراهم می‌کند.
تنسوربورد ابزارها و امکانات بصری لازم برای آزمایشات یادگیری ماشین را فراهم می‌کند.

برای شروع به کار با تنسوربورد، می‌توانید از اینجا استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، شروع به کار و آشنایی با اجزای بینایی کامپیوتر موجود در پلتفرم بینا اکسپرتز، به  بینا اکسپرتز مراجعه کنید.